รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง