ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 จังหวัดสงขลา