ที่อยู่สำนักงาน

 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

   ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2

 อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

 

  โทร. 074-325092 , 074-441950

 โทรสาร. 074-325092 , 074-441950

 

  Email : songkhla@mol.go.th, sk_mol@hotmail.com