ติดต่อเรา

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

   ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2

 อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

 

  โทร.074-325092, 441950

โทรสาร 074-325092

 

 

  Email : sk_mol@hotmail.com , songkhlamol@gmail.com

 

 

 

  แผนที่