สายด่วน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕   ⇒ กระทรวงแรงงาน โปร่งใสไร้ทุจริต

 คำขวัญ ประจำจังหวัดสงขลา
นกน้ำเพลินตา  สมิหลาเพลินใจ  
เมืองใหญ่สองทะเล  เสน่ห์สะพานป๋า  ศูนย์การค้าแดนใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

งบทดลองจังหวัดสงขลา